Shinichi tsukumo

Official Website

2013 SHINSAIBASHI

Shinsaibashi Metro Station

Osaka - Osaka Prefecture

JAPAN