Shinichi tsukumo

Official Website

2015 TAIJIQUAN

Naruto Municipal Cultural Hall

Naruto - Tokushima Prefecture

JAPAN